DIÁKÖNKORMÁNYZAT

 

 

MUNKATERV

Bóka Demeter László

 

A DÖK alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa:

• az érdekképviseletre, jogaik és kötelességeik figyelembe vételével, azokkal összhangban;

• a közéleti feladatok ellátására: maguk döntsenek működésükről, szervezeti kereteikről, vezetőségükről;

• javaslat és véleménynyilvánítási lehetőségről a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Iskolánkban a diákönkormányzat a DÖK SZMSZ ismeretében, DÖK segítő tanár segítségével tevékenykedik.

 

A DÖK éves munkatervének összeállításakor figyelembe veszi, és feladatai közé beépíti a tanév kiemelt feladatait, amelyek a következők:

• toleranciára és demokráciára nevelés

• mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve

• intézményi és partneri elégedettségmérés

• a nemzetiségi népismeret megélése a mindennapokban

• a honlap kétnyelvűsítése

• közéleti szereplésre való nevelés

• a művészeti nevelés erősítése

• környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre

 

A jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba:

• Házirend

• SzMSz

• Pedagógiai Program

 

 

Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola