1.-sz.-melléklet_EFOP-3.3.5-19_aloldal_1.0-2 (1)

EFOP-3.3.5-19-2020-00059 – projektösszefoglaló

Leendő-első-osztályosok-beiratkozásához-kapcsolódó-tájékoztatás

Gyula_TK_Alt_Isk_beiratkozás_Kozlemeny

Hit_tajekoztato_2021

Közzétételi list 2021-2022

 

Kedves szülők!

Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete: 1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről. (2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének. 2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe. Osztályfőnököknél lehet jelenzni!

Tisztelettel : Ruzsa Anna

 

Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata értelmében az alábbi tájékoztatást adjuk: Az iskolákban 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint, 2021. április 1-6. között lesz. A pedagógiai szakszolgálati intézmények és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok a fenti időszakban elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, a helyi viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg tevékenységüket. Iskolánk a digitális munkarend megvalósulása céljából az eKRÉTA felületét és a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér, Google Meet, Google Class rom platformot használja. A tantermen kívüli digitális munkarend időszakában a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre. Biztosítani kell ugyanakkor a tanulók étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával.

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánkban egy pedagógusnak sincs pozitív covid tesztje , gyerek sincs érintve.

A 20/2012.EMMI rendelet 182/A. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk az egyházak képviselőjét, hogy 2021. március 10-én 10.00 órától lehetőségük lesz  a következő tanévben hit- és erkölcstan oktatásban érintett tanulók és szüleik tájékoztatása a hit és erkölcstani oktatás megszervezéséről.

 

Beiskolázási-Terv-2020-2021

Továbbképzési-program-2020-2022-Beiskolázási-terv

Fenntartó

Szakmai-alapdokumentum-Határozat_20210215094706

Munkaterv-2020-2021

Pedagógiai-Program-2020

SZMSZ-2020

Házirend 2021

Önértékelési-szabályzat-Méhkerék

Vezetői-tanfelügyelet-megállapításai

Intézményvezetői-tanfelügyelet-eredménye

Intézményvezetői-intézkedési-terv

Intézményvezetői-fejlesztési-terv

Intézményi-intézkedési-terv

Kompetencia-mérés

 

 

Intézményi-riasztási-protokoll-fertőzésgyanú-esetén

Eljárásrend

ÚTMUTATÓ_digitális_oktatás_tanulók_szülők_átirat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ_átirat

Tisztelt Szülők !

Sarkadi járás

Gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó intézményi eljárásrend

Felhívás

Digitális munkarend

Tájékoztatés 2020

Szülői tájékoztató

Szabályozás a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan

Elektronikus napló hozzáfér – KRÉTA

Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola