Logisztikai fenntarthatóság: a jövő útja a DVZ Fenntarthatósági napon

A közúti szállítmányozás fenntarthatósága egyre nagyobb hangsúlyt kap a logisztikai ágazatban, és ezzel a témával foglalkozott a 4. DVZ Fenntarthatósági Nap is. Ebben az összefoglalóban bemutatjuk a rendezvény legfontosabb témáit, amelyek a jövő logisztikáját formálják. Megismerheted a DVZ Podcast Zero főbb pontjait, amelyek a fenntarthatósági nap legérdekesebb beszélgetéseit és előadásait foglalják össze. Részletesen kitérünk a CSRD és LkSG szabályozási követelményekre, és azok hatásaira a logisztikai ágazatra. Megvizsgáljuk, hogyan válnak a CO₂-mérőszámok az új sikerindikátorokká a fenntarthatóságban, és milyen szerepet játszik az adatkezelés és az együttműködés a fenntartható logisztikában.

4. DVZ fenntarthatósági nap főbb témái

A DVZ Fenntarthatósági Nap már negyedik alkalommal került megrendezésre, és idén is számos izgalmas témát boncolgattak a logisztikai szakértők. A rendezvény középpontjában a logisztikai fenntarthatóság állt, különös tekintettel az emissziók csökkentésére, a szabályozási követelményekre és a Return on Climate Investment (ROCI) fogalmára.

Logisztikai fenntarthatóság

A logisztika területén egyre nagyobb hangsúly kerül a fenntartható megoldásokra. Az előadók kiemelték, hogy az ellátási láncok optimalizálása nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem gazdasági előnyöket is hozhat. A zöld technológiák alkalmazása és az energiahatékonyság növelése kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban.

Emissziók csökkentése

A CO2-kibocsátás csökkentése elengedhetetlen ahhoz, hogy megfeleljünk a nemzetközi klímacéloknak. A résztvevők részletesen tárgyalták az alternatív üzemanyagok használatát és az elektromos járművek bevezetésének lehetőségeit. Az innovációk mellett szó esett arról is, hogyan lehet hatékonyan monitorozni és jelenteni az emissziós adatokat.

Szabályozási követelmények

A szabályozási környezet folyamatosan változik, ami új kihívásokat jelent a logisztikai vállalatok számára. Az előadások során bemutatták az aktuális európai uniós irányelveket és azok várható hatását a szektorra. Külön figyelmet fordítottak arra, hogyan lehet proaktívan felkészülni ezekre a változásokra.

Return on Climate Investment (ROCI)

A ROCI koncepciója egyre inkább előtérbe kerül, mivel segít kvantifikálni a fenntartható beruházások megtérülését.

CSRD és LkSG szabályozási követelmények

A fenntarthatóság egyre nagyobb hangsúlyt kap a logisztikai ágazatban, különösen az új szabályozási követelmények tükrében. A CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) és az LkSG (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) olyan jogszabályok, amelyek jelentős hatással vannak a vállalatok működésére. Az emissziók csökkentése és a return on climate investment (ROCI) szempontjából ezek az előírások komoly kihívásokat, de ugyanakkor lehetőségeket is rejtenek magukban.

Logisztikai fenntarthatóság

A logisztikai fenntarthatóság nem csupán környezetvédelmi kérdés, hanem gazdasági és társadalmi aspektusokat is magában foglal. A vállalatoknak olyan megoldásokat kell találniuk, amelyek minimalizálják a környezeti terhelést, miközben versenyképesek maradnak a piacon. A CSRD bevezetésével kötelezővé válik az átlátható fenntarthatósági jelentés készítése, amely részletes információkat tartalmaz az emissziókról és egyéb környezeti hatásokról.

Emissziók csökkentése

A kibocsátások csökkentése kulcsfontosságú célkitűzés minden logisztikai vállalat számára. Az új szabályozások arra ösztönzik a cégeket, hogy innovatív technológiákat vezessenek be és optimalizálják folyamataikat. Az alábbiakban néhány lehetséges intézkedést sorolunk fel:

 • Alternatív üzemanyagok használata: Elektromos járművek vagy bioüzemanyagok alkalmazása.
 • Energiahatékonyság növelése: Modern raktártechnológiák és intelligens rendszerek bevezetése.
 • Körforgásos gazdaság támogatása: Újrahasznosítási programok indítása és hulladékcsökkentő stratégiák kidolgozása.

CO₂-mérőszámok

A logisztikai szektor számára a fenntarthatóság egyre fontosabbá válik, és ennek mérésére a CO₂-mérőszámok kulcsszerepet játszanak. Az emissziók csökkentése nem csupán környezetvédelmi szempontból előnyös, hanem gazdasági értelemben is kifizetődő lehet. Az új szabályozási követelmények és a Return on Climate Investment (ROCI) koncepció segítenek abban, hogy a vállalatok hatékonyabban tudják kezelni és optimalizálni környezeti terhelésüket.

Logisztikai fenntarthatóság jelentősége

A logisztikai ágazat az egyik legnagyobb kibocsátó, ezért különösen fontos, hogy ezen a területen történjenek előrelépések. A CO₂-mérőszámok használata lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhessük az egyes folyamatok környezeti hatását. Ezzel nem csak megfelelhetünk a szabályozási követelményeknek, de versenyelőnyt is szerezhetünk.

Emissziók csökkentése

 • Optimalizált útvonaltervezés: Az útvonalak optimalizálása révén csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás és ezzel együtt az emisszió is.
 • Zöld flották bevezetése: Elektromos vagy hibrid járművek használata jelentős mértékben hozzájárulhat az emissziók csökkentéséhez.
 • Energiahatékonysági intézkedések: Raktárak energiafelhasználásának optimalizálása is fontos lépés lehet.

Szabályozási követelmények

A jogi környezet folyamatosan változik, és egyre szigorúbb előírásokat vezetnek be az emissziókra vonatkozóan. A CO₂-mérőszámok segítségével könnyebben megfelelhetünk ezeknek a követelményeknek, hiszen pontos adataink lesznek arról, hol kell javítanunk.

Adatkezelés és együttműködés

A logisztikai fenntarthatóság eléréséhez elengedhetetlen az adatkezelés és az együttműködés fejlesztése. A modern technológiák lehetővé teszik, hogy a vállalatok hatékonyabban kezeljék adataikat, csökkentve ezzel az emissziókat és megfelelve a szigorodó szabályozási követelményeknek. De hogyan is működik ez a gyakorlatban?

Az adatkezelés szerepe

A logisztikai folyamatok során keletkező adatok elemzése segíthet azonosítani azokat a területeket, ahol javításokra van szükség. Például egy vállalat felismerheti, hogy bizonyos útvonalak optimalizálásával jelentős mértékben csökkentheti üzemanyag-fogyasztását és így emisszióit.

 • Valós idejű adatgyűjtés: Az IoT (Internet of Things) eszközök használata lehetővé teszi a valós idejű adatgyűjtést, amely alapjaiban változtatja meg a döntéshozatali folyamatokat.
 • Adatvizualizáció: A megfelelő szoftverek segítségével könnyen átláthatóvá válik az adatokból nyert információ, ami elősegíti a gyorsabb és pontosabb döntéshozást.

Együttműködés mint kulcsfontosságú tényező

A fenntartható logisztika érdekében nem csak belső adatkezelési folyamatokat kell fejleszteni, hanem külső partnerekkel való együttműködést is. Ez különösen fontos akkor, ha figyelembe vesszük a return on climate investment (ROCI) koncepcióját.

 • Közös célok meghatározása: Az érintett felek közötti kommunikáció és közös célkitűzések meghatározása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy mindenki számára előnyös megoldások szülessenek.

Logisztikai fenntarthatóság nap

Jövőbeli kilátások

A DVZ Fenntarthatósági nap összefoglalója alapján világosan látszik, hogy a logisztikai szektor jövője egyre inkább a fenntarthatóság irányába halad. A környezeti terhelés csökkentése és az emissziók minimalizálása kulcsfontosságúvá váltak, miközben a szabályozási követelmények is egyre szigorodnak. De milyen konkrét stratégiákkal érhetjük el ezeket a célokat?

Emissziók csökkentése

A logisztikai vállalatok számára az egyik legnagyobb kihívás az emissziók csökkentése. Az elektromos és hibrid járművek használata, valamint az alternatív üzemanyagok (pl. biogáz) alkalmazása jelentős lépést jelenthet ebben az irányban.

 • Elektromos járművek: Az elektromos teherautók és furgonok bevezetése nem csak a CO2-kibocsátást csökkenti, hanem hosszú távon költséghatékonyabb megoldást is kínálhat.
 • Alternatív üzemanyagok: A biogáz és más megújuló energiaforrások használata további lehetőséget biztosít az emissziók mérséklésére.

Szabályozási követelmények betartása

A szabályozási követelmények folyamatosan változnak és szigorodnak, így fontos, hogy a vállalatok naprakészek legyenek ezekkel kapcsolatban. Az EU Zöld Megállapodás például komoly hatással van a logisztikai szektorra is.

 • Napi frissítések: Rendszeres jogi tanácsadás és napi frissítések segíthetnek abban, hogy mindig megfeleljünk az aktuális előírásoknak.
 • Belső képzések: Képzett munkavállalók nélkül nehéz lépést tartani a gyorsan változó szabályozásokkal.

Záró gondolatok

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a DVZ Fenntarthatósági nap során számos izgalmas és előremutató megoldást ismerhettünk meg a logisztika fenntarthatóságának érdekében. A nap folyamán kitértünk az innovatív technológiák alkalmazására, a zöld energiaforrások integrálására, valamint a hulladékcsökkentés és az újrahasznosítás fontosságára. Emellett hangsúlyoztuk a fenntartható ellátási láncok kialakításának jelentőségét és a közösségi együttműködés szükségességét a hosszú távú eredmények eléréséhez.

Bízunk benne, hogy a bemutatott példák és esettanulmányok inspirálóan hatottak rád, és te is készen állsz arra, hogy tovább kutasd a fenntarthatóság lehetőségeit saját területed és vállalkozásod számára.